فروش نقشه های قالی گلیم تابلو فرش

 

 

برای خرید مبلغ مورد نظر رابه  شماره کارت  

4124-1150-7210- 5041  بانک رسالت 

 ویا  

6280-2314-6198-7652 بانک مسکن

  بنام  حسین شیرین شاندیزی

شماره رهگیری  و کد طرح  بهمراه  ایمیل و نوع سفارش

  خود را بشماره   ۰۹۱۵۵۰۰۳۱۸۰   ارسال نمایید  تا اقدام شود . 

  تلفن تماس 03433343626و 09155003180

 بنام شاندیزی تماس بگیرید .  

 ساعت تماس 8 الی 12 و 16 الی 19 بجز ایام تعطیل

با تشکر

 

کد طرح:۲۰-۱۳۱

تعداد گره: ۴۷۷*۳۴۹

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:10هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

طرح گلیم

 

 

20-130

 

کد طرح:۲۰-۱۳۰

تعداد گره:۵۸۷*۴۱۱

قیمت نقشه کدی:۵ هزا رتومان

قیمت نقشه سنتی:10 هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

 

کد طرح:۲۰-۱۳۸

تعداد گره:۷۲۰*۵۱۸

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:10 هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

طرح گلیم

 

20-151

 

کد طرح:۲۰-۱۵۱

تعداد گره:۹۰۹*۵۷۵

قیمت نقشه کدی:۱۰ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:20 هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۸۰ هزارتومان

 

 

کد طرح:۲۰-۱۳۹

تعداد گره:۷۳۲*۵۶۲

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:10 هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزارتومان

نقشه گلیم

 

20-77

 

کد طرح:۲۰-۷۷

تعداد گره:۲۰۰*۲۰۰

قیمت نقشه کدی:۱ هزارتومان

قیمت نقشه سنتی:۴ هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

 

 

کد طرح:۲۰-۱۴۰

تعداد گره:۶۷۸*۵۲۲

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:10 هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

نقشه گلیم

 

20-70

 

کد طرح:۲۰-۷۰

تعداد گره:۲۷۱*۲۳۸

قیمت نقشه کدی:۲ هزا رتومان

قیمت نقشه سنتی:۴ هزارتومان

قیمت فایل نقشه:۶ هزارتومان

 

 

کد طرح:۲۰-۱۴۲

تعداد گره:۷۳۲*۵۶۲

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:10هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

 

نقشه قالیچه

 

20-115

 

کد طرح:۲۰ *۱۱۵

تعداد گره:۴۹۸*۳۶۰

قیمت نقشه کدی:۲ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:۵ هزارتومان

قیمت فایل نقشه:۱۰ هزار تومان

 

 

20-143

 

کد طرح:۲۰-۱۴۳

تعداد گره:518*720

قیمت نقشه کدی:5 هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:10 هزار تومان

قیمت فایل نقشه:30 هزار تومان

نقشه قالیچه

 

20-144

 

کد طرح:۲۰-۱۴۴

تعداد گره:496*554

قیمت نقشه کدی:5 هزارتومان

قیمت نقشه سنتی:10 هزار تومان

قیمت فایل نقشه:30 هزا تومان

نقشه قالیچه

 

20-5

 

کد طرح:۲۰-۵

تعداد گره:530*760

قیمت نقشه کدی:5 هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:10 هزار تومان

قیمت فایل نقشه:50 هزار تومان

نقشه گلیم

 

20-147

 

کد طرح:۲۰-۱۴۷

تعداد گره:۷۲۸*۵۳۸

قیمت نقشه کدی:5 هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:10 هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

نقشه قالیچه

 

20-148

 

کد طرح:۲۰-۱۴۸

تعداد گره:۴۹۵*۲۸۷

قیمت نقشه کدی:5 هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:10 هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۴۰ هزار تومان

نقشه گلیم

 

20-149

 

کد طرح:۲۰-۱۴۹

تعداد گره:۹۰۱*۵۰۵

قیمت نقشه کدی:5 هزار تومنا

قیمت نقشه سنتی:10هزا رتومان

قیمت فایل نقشه:۵۰ هزار تومان

نقشه قالیچه

 

20-150

 

کد طرح:۲۰-۱۵۰

تعداد گره:۳۳۰-۱۹۴

قیمت نقشه کدی:۵ هزار تومان

قیمت نقشه سنتی:5 هزار تومان

قیمت فایل نقشه:۲۵ هزار تومان

نقشه قالیچه

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393ساعت 6:52  توسط حسین شاندیزی  |