چله کشی فارسی و فیلم آموزش کوجی بستن

 

فیلم آموزش کوجی بستن بر روی دار کلیک کنید

چله کشی فارسی*

ابتدا میله ای به طول یک متر و ضخامت پنج الی هشت سانتیمتر به طور مستقیم داخل دیوار یا به طور عمود بر زمین فرو برده سپسُ میله ی دیگری را در فاصله ای به اندازه ی طول قالی مورد نظر بعلاوه هشتاد سانتیمتر اضافی جهت ریشه های قالی به موازات میله ی اولی فرو می کنیم ، نخ مورد نظر را تهیه نموده معمولاً از نخ پنبه نمره 20 دوازده یا چهارده لا جهت چله کشی استفاده می شود بدین لحاظ نخ های پنبه را به صورت توپکی شکل درآورده و آن را داخل دو تشتک جداگانه می گذاریم، یک نخ را بدست راست و نخ دیگر را بدست چپ میگیریم و خود ما در وسط نخها قرار می گیریم نخ اول را می اندازیم نخ دست راست را از زیر و نخ دست چپ را از رو می گذاریم، وقتی که دوباره به اول برگشتیم اول نخ دست راست را به فرم هشت انگلیسی نگه می داریم و بعد نخ دست چپ را از زیر میله و از روی دست راست می بریم و هر دو نخ را از زیر میله دیگر می بریم و تا آخر به همین ترتیب ادامه میدهیم، آنچه در این مرحله مهم است مسئله کشش نخ های چله است که دقیقاً باید مواظب آن باشیم، تا آخر یکنواخت تنیده شود و نباید به صورتی باشد که یک قسمت محکم و قسمت دیگر آن شل باشد.

photo_2016-01-12_03-44-18

وقتی که چله دوانیده شد “زهه کردن” توسط فردی که همکار چله دوان است انجام میشود. برای بدست آوردن نخ مورد نیاز جهت زهه کردن از همان نخ چله کشی استفاده می کنیم.
ابتدا آن را به طول سه تا چهار متر چند لا می کنیم و یا یک دستمال مرطوب روی آن را مالیده تا گرد و غبار آن از بین رفته و تاب آن یکسان شود.

عمل زهه کردن:
ابتدا جفت نخ های متناظر را گرفته و نخ زهه را از پشت این دو نخ می گذرانیم، و داخل این دو نخ برده و از زیر نخ زهه را به قدری می کشیم که جفت نخها کنار هم قرار گیرند. پس از پایان عمل زهه کردن عملیات زیر انجام میشود : لازم به تذکر است که عمل زهه کردن نخ ها در دم کار به صورت تک نخی می باشد.

photo_2016-01-12_03-46-25photo_2016-01-12_03-46-28

ahmadi.z, [11.01.16 10:39]
وقتی که چله دوانیده شد “زهه کردن” توسط فردی که همکار چله دوان است انجام میشود. برای بدست آوردن نخ مورد نیاز جهت زهه کردن از همان نخ چله کشی استفاده می کنیم.
ابتدا آن را به طول سه تا چهار متر چند لا می کنیم و یا یک دستمال مرطوب روی آن را مالیده تا گرد و غبار آن از بین رفته و تاب آن یکسان شود.

عمل زهه کردن:
ابتدا جفت نخ های متناظر را گرفته و نخ زهه را از پشت این دو نخ می گذرانیم، و داخل این دو نخ برده و از زیر نخ زهه را به قدری می کشیم که جفت نخها کنار هم قرار گیرند. پس از پایان عمل زهه کردن عملیات زیر انجام میشود : لازم به تذکر است که عمل زهه کردن نخ ها در دم کار به صورت تک نخی می باشد.

1- بردن نخ ها به روی سرگزها: وقتی که چله کشی تمام شد دست راست خود را از وسط نخ ها عبور می دهیم تا دم سر اول بیفتد و وسط آن را توسط یک نخ چهار لا که از قبلاً آماده کرده ایم می بندیم تا دم سر اول باقی بماند بعد از آن سرگزها را آماده میکنیم یکی را از قسمت اول چله و دیگر را از قسمت آخر کار عبور میnهیم و نخ ها را در سرگزها می اندازیم.

photo_2016-01-12_03-50-55
2- مربندی سرگزها: وقتی که نخ ها رادر سرگزها انداختیم آن را به روی زمین گذاشته ، سرگزها را اندازه گرفته و وسط آن را مشخص می کنیم ، نصف نخ ها را به یک طرف سرگز و نصفه دیگر آن را به طرف دیگر می بریم، وقتی که اندازه قالی مشخص شد اندازه های اضافی را در دو طرف سرگزها می گذاریم و شروع به مربندی می کنیم( هر مر در قالی بیست و پنج سانتیمتر می باشد)، برای اینکه کنار قالی سفت و محکم باشد و خود را جمع نکند در سر اول کار خود چهار سانتیمتر که به هر مر یک سانتیمتر اضافه می کنیم و به سر دوم( سر آخر) هشت سانتیمتر اضافه می کنیم که به هر مر دو سانتیمتر اضافه میشود و وقتی که اندازه های مشخص شد و آن را مربندی کردیم —– را در هر قسمت جا به جا می کنیم بطور مثال اگر ما یک قالی 1.5*1 داشته باشیم بدین صورت عمل می کنیم تعداد مر 4=1*4 و تعداد بتونها 340=85*4 و تعداد نخ تار 1360=4*340

3- عملیات تکمیلی چله: بعد از به پایان بردن مربندی سرگز ها را بر داشته ، هردو نفر در دو طرف سرگزها می ایستند و یک نفر هم با چوب بر روی نخهای چله زده تا اینکه اگر گردوغباری در نخها باشد ریخته شود و تاب آن نیز باز شود ، آرام آنرا از یک طرف به طرف دیگر می کشیم و وقتی که چوب زدن آن تمام شد چوب گله در قسمت آخر قالی می گذاریم و آن را به دور چوب به طرف سر اول می پیچیم و آن را جمع میکنیم که به این عمل عملیات تکمیلی چله می گویند.
4- نحوه انتقال به روی دستگاه: ابتدا سر اول قالی را روی دستگاه انداخته آن را به طرف خود به پایین می کشیم و تا آخر می پیچانیم ، بعد که سر آخر در بالای دار جا افتاد دوباره آنرا به طرف بالا می پیچانیم تا پایین دستگاه که سر اول کاره است محکم شود هر بار یک دور آن را به طرف بالا می پیچانیم ، شطها را با دست می کشیم و چوب میزنیم تا به صورت یکسان محکم شده و تاب آن باز شود ، هنوز که نخها خیلی محکم نشده باید سیم یا طناب را در پایین دار به دور نخ ها بپیچانیم ، بدین صورت که در هر بیست سانتیمتر یک بار سیم یا طناب را از وسط نخها به صورت اریب از وسط نخها عبور میدهیم و در دو طرف دار محکم میبندیم.

photo_2016-01-12_03-53-14photo_2016-01-12_03-53-20
3- کجویندی(گله): بعد از اینکه کار بالابردن چله به روی دار به پایان رسید آماده برای کجو بندی(گله) است ابتدا برای کجو بندی نخی را که در وسط کار برای بردن دم به سر اول بسته بودیم از قسمت جلوی داربه پیش خود کشیده چوب شفت(هاف) از وسط آن عبور میدهیم ، به طرف پایین می آوریم، از همان قسمت مجددا” یک میله به طرف بالا میکشیم تا وسط دو میله برای شروع کجو بندی آماده شود. چوب گله را در وسط دو میله قرار داده ، دو طرف آن را به دو طرف دار از طرف راست به باهه راست و از طرف چپ به باهه چپ می بندیم. دو میخ را در دو طرف چوب قرار داده نخستین زهه را که قبلاً چهار لا کرده بودیم به دو طرف چوب می بندیم ابتدا از جایی که نخهای چله شروع شده نخی که برای کجو بندی آماده کرده به نخ زهه گره زده و نخ را از زیر نخ زهه بیرون آورده به مچ دست خود می اندازیم و نخ را از زیر شفت پایین آورده و از روی آن بالا می کشیم و همیشه نخ رو را که در جلویمان است گله نموده کار به همین منوال ادامه می یابد تا کجو بندی تمام شود بعد از اتمام کجو بندی شفت پایین را بیرون آورده اکنون کار برای ساده بافی آماده است

photo_2016-01-12_03-55-24photo_2016-01-12_03-55-27photo_2016-01-12_03-56-19

فیلم آموزش کوجی بستن بر روی دار کلیک کنید

بازدیدها: 95

دانلودآموزش فیلم گلیم شیریکی پیج

نام شيريکی پيچ به قولی از شريکی پيچيدن دو تار با هم و به نقل قول ديگری، از شريکی کار کردن دو يا چند بافنده آمده است.

برای بافت گلیم شيريکی پيچ از چله (تار) خامه ، پود کلفت و در برخی مناطق پود نازک استفاده می شود. شيريکی پيچ گليمی تمام پشمی است که کليه الياف اعم از چله ، خامه ، پود پشمی هستند.
پس از اتمام گره زنی هر رديف پودگذاری انجام و بين پود و گره ها درگيری ايجاد می شود. .
اساس کار بافندگان شيريکی پيچ «دار» است که شامل دو تير چوبی يا فلزی موازی با هم است و دو تير ديگر بطور عمودی به ابتدا و انتهای آن متصل شده و روی هم چهارچوبی مستطيل شکل بوجود می آورند و چله ها قسمت سر دار و زير دار را دور می زنند. قيچی ، چاقو و دفتين از ديگر ابزار بافت است.
بافت اين گليم از نوع «پودگذاری» است
شيوه بافت در گليم شيريکی پيچ رج به رج است که بعد از اتمام هر رج عمل پودگذاری انجام می شود. اين پود همانند پود قالی تاثيری در به وجود آمدن نقوش گليم ندارد وتنها باعث استحکام و مانع از تداخل گره های هر رج می شود.

پس از اتمام بافت گليم نوبت به عمليات تکميلی می رسد که اين مراحل عبارتند از:
۱-سوزاندن نخهای اضافی پشت گليم
۲- شستشوی گليم
گلیم شیریکی پیچ به عنوان زیرانداز استفاده می‌شود و از صنایع دستی استان کرمان است که در شهر کرمان، مناطق شهری، روستایی و عشایری سیرجان بافت انجام می شود.

 

*((راهنمای خرید فیلم آموزشی))*

جهت خرید  فایل بر روی  دکمه“خرید”کلیک کرده  و  پس از وارد نمودن نام و ایمیل خود  دکمه‌ی “خرید” دوباره بزنید. بعد از پرداخت از درگاه پارس پال، لینک دانلود به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

نکته : جهت دانلود راحت تر از Download Manager استفاده کنید تا در صورت قطع شدن ارتباط در طول دانلود بتوانید روند دانلود را مجدداً ادامه دهید. ضمناً لینک دانلود به مدت ۲ روز معتبر خواهد بود.

دانلود فیلم آموزش گلیم شیریکی پیچ:

اندازه فایل:۱۸mb

قیمت:1500تومان

[parspalpaiddownloads id=”210″]

20-130

بازدیدها: 608

دانلود فیلم آموزشی گلیم ساده

پس از عمل زنجیره بافی،شروع به گلیم بافی می کنیم.گلیم بافی به دو صورت سوف و کرباس صورت می گیرد.در چله کشی ترکی,از گلیم بافی سوف استفاده می شود.گلیم بافی به این صورت است که با استفاده از سیخ،نخ را از زیر تارهایی که از پایین روی نخ تسمه و از بالا زیر چوب هاف قرار دارند،عبور می دهیم.

*((راهنمای خرید فیلم آموزشی))*

جهت خرید  فایل بر روی  دکمه“خرید”کلیک کرده  و  پس از وارد نمودن نام و ایمیل خود  دکمه‌ی “خرید” دوباره بزنید. بعد از پرداخت از درگاه پارس پال، لینک دانلود به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

نکته : جهت دانلود راحت تر از Download Manager استفاده کنید تا در صورت قطع شدن ارتباط در طول دانلود بتوانید روند دانلود را مجدداً ادامه دهید. ضمناً لینک دانلود به مدت ۲ روز معتبر خواهد بود.

قیمت :1500 تومان

[parspalpaiddownloads id=”209″]8-265-1

بازدیدها: 22