طبقه بندی فرش از نظر اندازه

سپتامبر 19, 2017 By hosein shandizi Off

 

فرش دستباف از نظر اندازه به چند دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

1- قالی :به فرش هایی گفته می شود كه مساحت آنها 6 متر مربع و یا از آن بیشتر باشند كهمعمولاً در ابعاد 3×2، 5/3×5/2، 4×3، 5×5/3، 6×4، 7×5، 10×6 متر و… باشند.

 

2- قالیچه: فرشی است با سطح حداقل 3 متر مربع با ابعاد عرضی آن از 40/1 متر تا 55/1 و ابعاد طولی آن بین 20/2 متر تا 35/2 متر متغیرند.

 

3- زرع و نیم: فرشی با ابعاد عرض 1/15-1 متر و ابعاد طولی 1/65 – 1/50 متر است.

 

4- زرع و چارک: ابعاد این نوع فرش ها عموماً 130×80 سانتی متر می باشند و بافت آنها نیز بیشتر در مناطق فارسی باف رایج است.

 

5- دو ذرع: ابعاد این نوع قالیچه 1.35*2.1 متر می باشد.

 

6- پرده ای: اندازه فرش های پرده ای معمولاً 5/2×5/1 متر می باشد. این نوع فرش ها درمدخل اتاق یا سالن ها نصب می گردد

 

7- کلگی: ابعاد این گونه فرش ها معمولاً 3×5/1، 3×70/1، 5/3×2 متر می باشد. بافت كلگی بیشتر در قدیم و در میان چادرنشینان و روستاییان معمول بوده است.

 

8- خرک، پشتی، پادری: انواعی از فرش با ابعاد کوچک (عرض کمتر از یک متر) اند.

 

9- کناره: نوعی فرش که دارای طول بلندی است که همراه با میان فرش به کار رفته و برای پوشاندن روی پله و راهرو استفاده می شود.

 

10- پادری: این فرش به اندازه پاگرد در ورودی كه معمولاً 70×50 است بافته می شوند

 

.11- فرش بیضی و دایره: انواعی از فرش بر اساس نقشه از پیش طراحی شده (روی چله های معمولی) اند که بافتن آنها نوعی مهارت خاص می خواهد.

منبع: صور اسرافیل، شیرین، ” فرش و استاندارد”، ناشر: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول 1376