درباره ما

درباره نقشان بیشتر بدانیم

خدمات طراحی

طراحی انواع نقشه تابلو فرش و قالی گلیم

طراحی
رفو فرش

خدمات تخصصی مرمت

بازسازی انواع ریشه قالی و فرش ماشینی ،رفو انواع فرش دستی و ماشینی

مرمت و رفو فرش های بیدزده ، چرم دوگره انواع قالی

فروشگاه

فروش انواع نقشه قالی ،گلیم ،تابلو فرش بصورت کدی و شطرنجی(سنتی)

فروش فایل نقشه مناسب برای جهت طراحان و کارخانجات فرش ماشینی

قالیچه

تماس با ما