آدرس :

شعبه مرکزی : مشهد قرنی9 تلفن تماس :

۰۹۱۵۵۰۰۳۱۸۰

شعبه یک– کرمان – میدان شهدا پارکینگ روبروی بازار قدیم شهرداری دفتر قالیشویی تهران

تلفن :

۰۳۴۳۳۳۴۳۶۲۶و 09354311832