برجسته کاری

ژوئن 8, 2016 By hosein shandizi 0

برجسته کاری

نکات مهم در برجسته کاری

1-ابتدا باقیچی پرداخت کار رو گیری انجام میشود البته کارهای بزرگتر نیاز هست که با دستگاه روگیری انجام شود ولی کارهای کوچک را میتوان با قیچی انجام داد.در حین رو گیری با قیچی باید دقت شود که نوک قیچی داخل پرز نشود

2-برای براشتن پرز اضافی از سطح کار از وسیله ای به نام کیله استفاده میشود

 

3-قبل از اینکه بخاهیم قیچی کردن را شروع کنیم پرز را قلاب میزنیم این کار باعث میشود پرزها روی خط خودشان قرار بگیرد که موقع قیچی کردن نظم بهتری داشته داشته باشد

 

4-برای قیچی کاری ابتدا نوک قیچی را داخل پرز فرش برده واز جایی که قلاب زده شده ،شروع به قیچی کردن میکنیم و بعد کمی قیچی را متمایل به راست کرده و پرزها را میزنید و کمی متمایل به چپ فقط باید دقت داشت که قسمت کمی از پرزها باید کوتاه شوند تمام کار به همین طریق قیچی میشود

5- سطح زمینه باید ارتفاع پرز از همه جا کمتر باشد صورت و دست ارتفاع پرزبیشتر است و موها ارتفاع متوسطی نسبت به بقیه دارن.همه اینها باید از هم جدا شوند.

6-بعد از اینکه تمام سطح کار قیچی کاری شد در مرحله آخر بادستگاه موزر شروع به تراش دادن وهموار کردن پرزها میکنیم.

7-مطلب مهم در مورد پرداخت برجسته خوب دیدن هست متوجه باید بود که کجای کار باید پرز کمتر. وکجا ارتفاع پرز باید بیشتر باشد به وسیله قیچی پرداخت میتوان به کار بعد داد و آن را زیباتر کرد.

فیلم برجسته کردن تابلو فرش