شعبه کرمان خدمات فرش نقشان

اکتبر 9, 2019 By hosein shandizi 0

موقعیت نقشان در کرمان

0343334362

09131424984

لیست خدمات کارگاه فرش نقشان د رکرمان

میدان مشتاق پارکینگ روبروی بازار شهرداری (بازار سبزی) جنب ماهی فروشی کارگاه فرش نقشان

روگیری و پرداخت تابلو فرش و قالی 

رفو انواع سوختگی ها فرش ماشینی و دستباف  بید زدگی ،ترده پاگی و پوسیدگی

برش و سردوز یو ریشه زنی با دستگاه

طراحی انواع نمقشه ها تابلو فر ش گلیم قالی بصورت سنتی و عددی همراه با چاپ نقشه

فروش کلیه مواد ابزار و ساخت انواع دار قالی

خرید و فروش انواع فرش ماشینی و دستباف

شستشو ی انواع فرش ماشینی و دستباف با دستگاه ضد چروک

کارشناسی  طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری فرش کرمان

تیم ماه

کارگاه فرش نقشان در کرمان

حسین شیرین

مدیریت سایت نقشان

متخصص در زمینه طراحی 

مهندس حسن شاندیزی

مدیریت کارگاه فرش نقشان

کارشناس رسمی دادگستری فرش کرمان