فیلم آموزش تعمیر چله پاره شده بر روی دار

می 23, 2016 By hosein shandizi 0

اموزش تعمیر پارگی چله روی دار

در این فیلم چگونگی رفع این پارگی به شما عزیزان داد می شود

پشتبانی

09155003180

نقشان

خدمات پشتیبانی خدمات طرح ونقشه نقشان